Tarihçe

Recep Tayyip Erdoğan Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2009 yılında 3 üroloji uzmanının fakültemiz bünyesindeki yardımcı doçent kadrolarına atanmasıyla kurulmuştur. Tıp fakültesi bünyesinde göreve başlayan Yard. Doç. Dr. Hakkı Uzun, Yard. Doç. Dr Orhan Ünal Zorba ve Yard. Doç. Dr. Nezihi Akça’nın Rize eğitim ve araştırma hastanesine görevlendirmeleriyle sağlık hizmetlerine başlanmıştır. Sonraki yıllarda görevlendirmeler iptal edilmiş, onun yerine tıp fakültemizin Rize Eğitim ve Araştırma hastanesi ile afiliasyon protokolü imzalamasıyla üroloji kliniği hizmetlerine devam etmiştir. 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Dr. Selim Yazar ve Dr. Görkem Akça kliniğimizde eğitimlerine başlamış ve halen görevlerine devam etmektedirler.  2012 yılında Yard. Doç. Dr. Hüseyin Eren ve 2013 yılında Yard. Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın üroloji kliniği ailesine katılmışlardır. 2014 yılında Yard. Doç. Dr. Hakkı Uzun ve 2015 yılında Yard. Doç. Dr. Orhan Ünal Zorba doçentlik ünvanını almaya hak kazanmışlardır. 2009 yılından beri Doç. Dr. Hakkı Uzun Üroloji ABD Başkanlığı görevini yürütmektedir.
                   İlk yıllardan itibaren üroloji kliniğimiz hızlı bir atılım içerisinde olmuş, bölgesinde büyük bir eksikliği gidermiş ve sahip olduğu modern ve gelişmiş teknolojik alt yapısı ile tüm ürolojik cerrahi girişimleri ve tedavileri yapabilir hale gelmiştir.