Akademik Personel

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. HAKKI UZUN
Dr. Öğr. Üyesi EYÜP DİL
Dr. Öğr. Üyesi SELİM YAZAR
Arş. Gör. BERAT SÖNMEZ
Arş. Gör. ERDEM ORMAN
Arş. Gör. YAKUP KAÇAN
Dr. Öğr. Üyesi NEZİH AKÇA